Företaget

Om oss

Töreboda Svets AB är ett familjeföretag som startades 1983, då av dagens ägares fäder. Företaget ägs till lika delar av Ulf Fredriksson, Dan Fredriksson och Jörgen Frisk. Våra kunder har tidigare utgjorts av bensinbolag, lastbilscentraler och energibolag. Idag har vi även byggbolag, lokala tillverkningsindustrier, kommuner och konsultbolag. Vi vänder oss till företag i hela Sverige.

Med lång erfarenhet i branschen och höga krav från myndigheter och kunder, vet vi vad som krävs för att uppnå den svetskvalité och finish som ger nöjda kunder. Vi har en mycket flexibel produktionsenhet och är måna om att vara lyhörda för våra kunders önskemål. Bland våra anställda finns lång samlad yrkeserfarenhet och gedigen kompetens som ni kan ha till förfogande för tankar och idéer.

Vår vision är att vara ett stabilt och flexibelt företag inom smidesarbeten. Vi ska ständigt utvecklas och ha kul!

Våra affärsområden

Cisterner

Våra typgodkända produkter omfattar cisterner för brandfarlig vara. Cisterner
De kan vara rektangulära, cylindriska, liggande eller stående. Invallade, överbyggda eller kanske inbyggda i containerform. Typgodkända k-cisterner innebär ett besiktningsintervall på upp till 12år och vi tillverkar från 1,5m3 upp till 150m3. För att uppnå k-cistern utför vi dem med invändig typgodkänd behandling. Cisternerna tillverkas enligt Cisternanvisning V eller VIII och enligt föreskrift MSBFS 2011:8.

För mer ingående information om typgodkända produkter och rådfrågning vid projektering av nya anläggningar tveka inte att kontakta oss

Vi tillverkar även cisterner i rostfritt och för andra medier, och har även samarbetspartner som kan hjälpa er med isolering av cisterner. Hör av er med vad som är aktuellt för just er.

Exempel på anläggning:

Reservkraft för sjukhus, värmeverk.
Bensinstation
Tankstation båtar
Lastbilscentraler
Bussdepåer
Flygbränsledepåer
Flyttbara bränsledepåer

Länkar:

www.msb.se
www.sptass.eu

Byggsmide

Från 1 juli är övergångstiden slut för standarden SS-EN 1090-1, IMG_1807detta innebär att all upphandling av stålentreprenader måste följa det nya regelverket som gör att byggsmide ska ha prestandadeklaration och vara CE-märkt.

CE-märkning av lastbärande stålkomponenter och bärverk: Den som ansvarar för prestandadeklaration och CE-märkningen ska vara certifierad och följa utförandestandard SS-EN 1090-2 vid tillverkning och kontroll av byggsmide.

Detta gäller endast byggsmide tillverkat i verkstad, utförande på byggarbetsplatsen ska följa produktens förfarande med krav på svetsarprövningar för personal, WPS:er och dylikt.

Med CE-märkning intygar tillverkaren att produkten uppfyller vissa grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet och andra väsentliga egenskaper, samt att man följer en föreskriven kontrollprocedur. Byggsmide delas in i utförandeklasser från EXC1 till EXC4 där det sistnämnda är högsta krav. Vi har valt att certifiera oss för att klara upp till EXC3.

Exempel på byggnationer för:

EXC2 – Hus, hallar osv
EXC3 – Större hus, hallar och mindre broar

Idag tillverkar vi detaljer för alla dessa områden och klarar att CE-märka byggsmide och följa de nya kraven sedan 2 juli i år.

Länkar:

www.sbi.se
www.1090.se

Specialsmide

Våra kunskaper omfattas bl a av CAD-program (Solid Works), Silo_Lyrestaddetta ger oss möjlighet att både visualisera våra kunders tankar/idéer och förenkla produktionen med detaljerade ritningar och skärfiler till skärmaskin.

Maskinparken med automatsåg, gradsax, kantbockningsmaskin, vals och gas/plasma skärmaskin ger oss nästintill oändliga möjligheter.

Lägg därtill mångårig svetskunskap med personal som innehar svetsarprövningar och bläster- och målningskunskap.

Allt detta ger dig som kund en bra bas som borgar för kvalitet och möjlighet att göra era tankar till verklighet…

Länkar:

Törebodas utegym
www.framefitness.se

Företag i Töreboda med kunskap inom stålbearbetning:

Legotillverkning
www.kramers.se

Trycksvarvning
www.hermanders.se

Aktuellt

New product – Safe Tool Storage!

Safe Storage for expensive tools and materials at working sites. One small model STS 2.4 for tools and one bigger model STS7.0 for both tools and materials, length 7 meter. Both are burglarytested according to EN 1143-1 Grade II. For more information contact michael@rightandbright.se

Läs mer

www.eFStore.se

För att samla all information kring vår inbrottssäkra, flexibla drivmedelstation ovan mark har vi tagit fram en egen hemsida. Följ länken www.efstore.se

Läs mer

Instagram