Tjänster > Cisterner

Cisterntillverkning av cistern som ex oljecistern eller andra typer av cisterner

Projektering Cisterner

Cistern för drivmedel, olja eller cisterner för andra media

Med vår långa erfarenhet av branschen och tillverkning av cisterner, vill vi hjälpa er så tidigt som möjligt i processen med era nya projekt.

Det kan handla om stationer, anläggningar med cisterner för drivmedel, som ofta placeras ovan jord. Det kan vara både liggande eller stående cisterner, cylindriska eller rektangulära cisterner, helt beroende på förutsättningar för placering och utrymme samt funktion. Detsamma gäller naturligtvis cisterner för olja eller annan media, till exempel placeras rektangulära cisterner inomhus eller i container/moduler.

Annan media kan vara vatten, spolarvätska eller kanske AdBlue, och dessa cisterner kan anpassas efter just era önskemål. Har ni behov att isolera cisterner kan vi antingen förbereda konstruktionen för det eller använda våra goda samarbetspartners för att färdigställa anläggningen isolerad innan leverans.

Vi tar även fram kompletta lösningar på drivmedelstationer för landsbygd, lastbilscentraler, bussdepåer, hamnar, flygplatser, bangårdar för tåg och så vidare. Det kan handla om cisterner för bensin, diesel, Jet A1, HVO100, RME och andra fossilfria media. Fullt utrustade med pumpar och betallösningar tillsammans med någon av våra samarbetspartners.

Specialcisterner

Cisterner i specialutförande har växt inom många områden de senaste åren. Vi har tillverkat flertalet cisterner efter kundspecifika ritningar och konstruktioner men också i många fall hjälpt till att ta fram speciallösning för anpassning till just deras verksamhet med hjälp av våra ritare och partners för konstruktion.

Tillsammans med kunder har vi till exempel tagit fram ny variant av cisterner för klister inom asfaltsläggning, cisterner för krossanläggningar, moduler med cisterner för spolarvätska och inte minst mindre kompakta tankanläggningar för helikoptrar och mindre flygplatser. Andra områden där behovet ökar inom special cisterner är processindustrin, där finns ofta andra krav som till exempel ökad hållfasthet på grund av högre densitet, daglig inspektion och så vidare.

Det kan vara omålade cisterner, cisterner med invändigt rostskydd typ Chemflake eller rostfria cisterner.

Allt oftare blir det kombinerade anläggningar för flera media, antingen kan man dela cisterner eller kombinera flera anläggningar. Det är inte ovanligt att man kopplar ihop flera cisterner vid till exempel reservkraft.

Många typer av cisterner har också behov av specialskåp för utrustning eller pumpbryggor för placering av större pumpar och betalterminaler.

Cisterntillverkning

Vår cisterntillverkning är anpassad efter cisternanvisning V eller VIII beroende på era önskemål och val. För att täcka in alla varianter har vi också certifierat oss för cisterntillverkning enligt SS EN 1090-1. Detta gör att vi möter de nya kraven både för en cistern men även invallningar och omslutande konstruktioner som container.

Det innebär att vi idag är en unik leverantören med denna typ av cisterntillverkning

Myndighets- eller produktkrav både från MSB och Boverket , materialval såsom svartstål eller rostfritt, lösningar av detaljer/anslutningar eller frågor om storlek och rostskydd, vi har varit med om det mesta och har goda kontakter med externa experter.

Hör av er till oss!

Aktuellt

New product – Safe Tool Storage!

Safe Storage for expensive tools and materials at working sites. One small model STS 2.4 for tools and one bigger model STS7.0 for both tools and materials, length 7 meter. Both are burglarytested according to EN 1143-1 Grade II. For more information contact michael@rightandbright.se

Läs mer

www.eFStore.se

För att samla all information kring vår inbrottssäkra, flexibla drivmedelstation ovan mark har vi tagit fram en egen hemsida. Följ länken www.efstore.se

Läs mer

Instagram