Referenser > _________eFStore_________

Tillbaka

_________eFStore_________

Vad är viktigt just för er?

Ett bra stöldskydd, snabb etablering, låga underhållskostnader, lägre försäkringskostnader, snygg och bibehållen exteriör, flexibel station eller bra skydd mot miljön? Vi byter bort ordet ”eller” till ”och”…

Det finns ingen anledning att göra avkall vid investering, det är kostnaden för produktens livscykel som är det viktiga.

filmklipp-hur-en-station-kommer-pa-plats

(filformat avi för windows mediaplayer)

Aktuellt

New product – Safe Tool Storage!

Safe Storage for expensive tools and materials at working sites. One small model STS 2.4 for tools and one bigger model STS7.0 for both tools and materials, length 7 meter. Both are burglarytested according to EN 1143-1 Grade II. For more information contact michael@rightandbright.se

Läs mer

www.eFStore.se

För att samla all information kring vår inbrottssäkra, flexibla drivmedelstation ovan mark har vi tagit fram en egen hemsida. Följ länken www.efstore.se

Läs mer

Instagram