Nyhetsarkiv

NEWS! NYHET! Safe, Modular Fuel Storage System

productpresentation_efstore_eng

produktpresentation_efstore_swe

_______________ENGLISH________________ För text på svenska gå längre ned!

Töreboda Svets AB has developed a secure fuel station in modular system.
– The entire facility is new to the market and consists of a modular system that meets the requirements of today, explains Ulf Fredriksson at Töreboda Svets AB.

Töreboda Svets AB is a company with extensive experience building tanks and cisterns. As time has increased customer requirements and with the new fuel facility should be able to offer the market what it wants.
– We have developed a unique concept. The entire facility is built in modules, with tanks in various sizes that can be connected. It is also possible to include tanks for example, washer fluid and water. You may have thoughts of both petrol and diesel, depending on customer requirements, explains Michael Andersson at Töreboda Svets AB.

The first station will be ready for delivery and it looks to the eye like a complete system, with pumps and everything.
– This is also flexible. We can deliver a product with pumps and everything fully installed wich means, provided that ground work is completed, up and running hours after delivery. Or just a prepared station if the customer want to do installation on site, all depending of their wishes, says Ulf Fredriksson.

– Our new fuel system has many built-in features that combine to make the product unique in the market. We have a roof that protects the station and is under incredible amounts of snow. We are also the first in the market to have received this kind of facility burglary rated. It is built in structural steel and it will also prevent vandalism, says Ulf.
– This is the future. A flexible, secure and easy system that you can place wherever needed. We have received good response from the customers we proved it explains Michael.

To get more information, contact Michael or Ulf in Töreboda Svets AB.

_______________SVENSKA_________________

Töreboda Svets har utvecklat en mobil drivmedelsanläggning

Töreboda Svets har utvecklat en säker drivmedelsanläggning i modulsystem.
– Hela anläggningen är en nyhet för marknaden och består av ett flexibelt modulsystem som motsvarar de krav som ställs idag, förklarar Ulf Fredriksson på Töreboda Svets.

Töreboda Svets är ett företag med lång erfarenhet att bygga tankar och cisterner. I takt med tiden har kundernas önskemål ökat och med den nya drivmedelsanläggningen ska man kunna erbjuda marknaden vad den vill ha.
– Vi har tagit fram ett unikt koncept. Hela anläggningen är uppbyggd i moduler, med tankar i flera storlekar som kan kopplas ihop. Det finns också möjlighet att ta med tankar för exempelvis spolarvätska och vatten. Man kan ha tankar för både bensin och diesel, allt efter kundens önskemål, förklarar Michael Andersson på Töreboda Svets.

Den första anläggningen står leveransklar ute på gården och det ser för ögat ut som en komplett anläggning, med pumpar och allt.
– Detta är också flexibelt. Vi kan leverera en nyckelfärdig produkt med pumpar och allt eller så kan kunden själv fixa det, beroende på vad de har för önskemål, menar Ulf Fredriksson.

– Vår nya drivmedelsanläggning har många inbyggda finesser som tillsammans gör produkten unik på marknaden. Vi har en takkonstruktion som skyddar anläggningen och håller för rejäla snömängder. Vi är dessutom först på marknaden att ha fått en sån här anläggning inbrottsklassad. Den är byggd i bärande stål och det ska också förhindra skadegörelse, påpekar Ulf.
– Det här är framtiden. Ett flexibelt, säkert och smidigt system som du kan placera där det bäst behövs. Vi har fått bra respons från de kunder vi visat det för, förklarar Michael.

För att få veta mer, kontakta Michael eller Ulf på Töreboda Svets AB.

Aktuellt

New product – Safe Tool Storage!

Safe Storage for expensive tools and materials at working sites. One small model STS 2.4 for tools and one bigger model STS7.0 for both tools and materials, length 7 meter. Both are burglarytested according to EN 1143-1 Grade II. For more information contact michael@rightandbright.se

Läs mer

www.eFStore.se

För att samla all information kring vår inbrottssäkra, flexibla drivmedelstation ovan mark har vi tagit fram en egen hemsida. Följ länken www.efstore.se

Läs mer

Instagram